Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet utsteder ikke visum og er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan. Vi er et privat informasjonsnettsted.

ETA VISUM | STORBRITANNIA

Intervju på den britiske ambassaden for å søke om visum

Utenlandske statsborgere som søker om visum til Storbritannia, må møte til intervju på en britisk ambassade. De må bestille time på et britisk visumsøknadssenter i landet der de søker.

Formålet med et visumintervju i Storbritannia

Visumintervjuet i Storbritannia er en viktig del av visumsøknadsprosessen. I denne fasen av visumprosessen valideres søkerens identitet, og søkerens intensjoner om å oppholde seg i Storbritannia vurderes.

Dokumenter som skal tas med til intervjuet

Søkere som søker om visum til Storbritannia, må fremvise visse dokumenter når de blir intervjuet på ambassaden. Her er listen over dokumenter som skal sendes inn:

Intervjuprosedyre for en visumsøknad

Søkere bør ankomme ambassaden 15 minutter før avtalt tid for å få tid til sikkerhetskontrollen. Etter sikkerhetskontrollen blir søkerens fingeravtrykk registrert, og vedkommende blir ført til venterommet.

Møtet på ambassaden foregår på engelsk. Noen ganger kan intervjuet gjennomføres på det lokale språket hvis konsulatmedarbeideren behersker dette språket. Her er spørsmålene som vanligvis stilles under intervjuet for å få britisk visum:

Lengden på intervjuet for visum til Storbritannia

Hvor lang tid et intervju for å få visum til Storbritannia tar, avhenger av en rekke faktorer. Intervjuet varer vanligvis i rundt 30 minutter, men det kan vare lenger hvis konsulatmedarbeideren føler at han eller hun trenger mer tid til å få svar på alle spørsmålene.