Informasjon: Se vår personvernerklæring. Dette nettstedet utsteder ikke visum og er ikke en del av et offisielt myndighetsorgan. Vi er et privat informasjonsnettsted.

ETA VISUM | STORBRITANNIA

Hvilke lands statsborgere kan søke om ETA Storbritannia

Listen over land hvis statsborgere har rett til å søke om ETA endres ofte. Den nåværende listen over land som er med i Visa Waiver-programmet er som følger:

Land hvis borgere er kvalifisert for en britisk ETAStartdato for rett til ETA
Qatar15. november 2023
Saudi-Arabia, Bahrain, De forente arabiske emirater, Kuwait, Oman1. februar 2024
Europeiske land : Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland,i løpet av 2024
Liste over land som har tillatelse til å be om ETA for Storbritannia